Ofte stilte spørsmål

Vedproduksjon handler ikke bare om å kappe og kløyve ved og legge det ut for salg. Det handler om å finne råmateriale, etablere en produksjonslinje, fra tømmerstokk til ferdig pakket på pall og deretter distribusjon ut til kunde. Det meste som gjøres i vedproduksjonen har kunnet gjøres ved hjelp av maskinelle hjelpemidler i en årrekke. Men pakking av ved i småsekk har hele tiden vært en manuell og tidkrevende prosess. Dette fører igjen til store tillegg i produksjonstid og høye kostnader, økt risiko for nedetid som følge av personalskader og økt risiko for å ikke kunne produsere og levere til avtalt tid. Og viktigst av alt – det reduserer lønnsomheten. VEPAK ble utviklet for å redusere personalbehov og øke produktiviteten hos vedprodusenter gjennom å automatisere pakkingen.

Hvorfor produsere ved i småsekker?

Behovet for fyringsved er i rask endring som følge av stadig mindre og bedre isolerte boliger, med automatiserte og kostnadsgunstige oppvarmingskilder som strøm og vannbåren varme. Så hva skal vi med en vedovn? Det handler ikke om behovet for oppvarming lenger. Fyringsved bidrar til kos og hygge, der familie og venner kan samles rundt et «bål» midt i stua. Folk ønsker et mindre volum av gangen i et letthåndterlig format, klart til bruk i deres rene og velholdte hjem med lite lagringsplass. Her kommer ved i småsekker inn i bildet.

Hvorfor skape en vedpakkemaskin?

Hvorfor skape en symaskin? Den hjelper deg å sy – raskere. Hvorfor skape en vedmaskin? Den hjelper deg å kappe og kløyve ved – raskere. Som med de fleste andre maskiner eller tekniske innovasjoner, er vedpakkemaskinen et hjelpemiddel som tar sikte på å automatisere arbeidsoppgaver og gjøre det raskere, lettere og sikrere enn dagens manuelle metode. Pakking av ved i småsekk tar opptil 90% av tiden i produksjonen, hvilket gjør det til flaskehalsen og den største enkeltstående kostnadsposten i vedproduksjonen. Vedpakkemaskinen kan kutte tiden ned til 18%, og frigjør dermed tid til å gjøre andre arbeidsoppgaver med økt fortjeneste.

Hvorfor har ikke dette blitt gjort før?

Flere maskinutviklere og Reodor Felgener rundt i verden har forsøkt å lage en maskin som kan pakke og stable ved, men ingen av disse har lykkes med å komme ut av prototype-stadiet og inn på markedet. VEPAK er det første selskapet i verden som leverer en CE-sertifisert maskin som pakker fyringsved automatisk uten å måtte håndtere hver enkelt kubbe for hånd.

Hvordan øker VEPAK din profitt?

Statistikk og data fra eksisterende VEPAK-maskiner viser følgende:

– 5 ganger raskere pakking
– 10 ganger færre manuelle operasjoner
– 1 person med 1 maskin tilsvarer effektiviteten til 5 personer som pakker for hånd.

5 ganger raskere produksjon fører til økt produksjonskapasitet, som igjen fører til økt fortjeneste.

10 ganger færre manuelle operasjoner reduserer risikoen for personalskade i form av uhell og langtids- belastningsskader som følge av repeterende arbeid. Færre sykemeldinger øker også bedriftens leveringssikkerhet.

Tid er kostbart i Norge. Med VEPAK reduserer du arbeidstimer i produksjonen.

Hva er de andre fordelene med VEPAK?

VEPAK pakker ikke bare ved i sekker, den gir også den reneste veden på markedet. Den integrerte renseren sørger for å riste kubbene frie for bøss og sortere vekk alt under 3 cm i diameter. Ved å slippe kubbene i fritt fall ned i renserverket for deretter å riste kubbene gjennom renseren, faller mer sagflis og bøss av kubbene enn når man plukker én og én kubbe opp fra en haug eller storsekk manuelt og legger de rett i sekkene. Maskinens høye produksjonsrate gir deg kortere tid i produksjon og raskere fortjeneste på varebeholdningen.

Hva med vedlikehold?

Som produksjonsbedrift vet vi alt om hvor kostbart nedetid kan være. Og viktigst av alt har vi selv drevet med vedproduksjon og ønsket oss en vedpakkemaskin for å lette arbeidet. Vi har dermed førstehåndskjennskap til miljøet maskinene skal stå i og hvor frustrerende det kan være med et svakt ledd i en lang produksjonslinje. Derfor har robusthet og enkelt vedlikehold vært førsteprioritert i designet av maskinen fra dag én, med høykvalitets konstruksjonsstål i ramma, 3-fase elektromotorer, SKF kulelagere og skjøtede transportbånd med låsewire som er enkle å skifte uten demontering av konstruksjonen. Vi  svarer alltid på telefon og mail, og reiser også ut dersom det skulle være behov for dette.

Hvor kan jeg se en VEPAK-maskin i aksjon?

Vi holder demoer fortløpende hos kunder i Tromsø, Brumunddal, Kristiansand og Svelvik i tillegg til deltakelse på messer i resten av Europa. Bruk kontaktskjemaet for å avtale et møte og en demo.

Hvordan anskaffer jeg en VEPAK-maskin?

I Europa benytter vi lokale maskinforhandlere for salg og service, mens vi fortsatt leverer maskiner i Norge og Sverige direkte, uten fordyrende mellomledd. Ta kontakt med oss på telefon 45474552 (Ole Holtet, daglig leder) eller bruk kontaktskjemaet for å diskutere en løsning for din bedrift.

Ole

Daglig leder

+47 454 74 552